SCLERO.ORG
Search
ISN: Polish Version

Aby prawidlowo otworzyc te strone, ustaw dekoder fontż w na tryb Europa Centralna (Windows); dekoder fontż w znajduje sie w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Polski:

Dr n.med. Magdalena Dziadzio

English Italiano Polski.

Polski

Magdalena Dziadzio zdobya tytu lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocawiu.

Od paru lat mieszka we Woszech. Uzyskaa tytu doktora nauk medycznych w dziedzinie immunologii na Uniwersytecie w Ankonie bronic prac pod tytuem "Angiotensin II receptor type-1 phenomenon in primary Raynauds phenomenon and scleroderma".

Podczas stau doktoranckiego miaa okazj pracowa w Klinice Reumatologii w Royal Free Hospital w Londynie. Tam wanie miaa okazj dogbnie zaznajomi si ze skomplikowan natur twardziny, pracujc przy boku Prof. Carol Black, nie tylko wiatowej sawy eksperta w dziedzinie tej choroby, jak rwnie wspaniaego czowieka, powicajcego si dogbnie pacjentom i ich problemom.

Obecnie pracuje na Klinice Chorb Wewntrznych Uniwersytetu w Ankonie. Ma nadziej. e jej tumaczenie stron internetowych dotyczcych twardziny na jzyk polski pomoe polskim pacjentom i ich bliskim w zrozumieniu i w walce z t zagadkow chorob.

Go to ISN: Romanian Version
 
Recent Donors
See ISN News for recent donors, including memorials for
Christine Kane, Joleen M. Cascaden.
 

SCLERO.ORG is the world leader for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses, such as pulmonary hypertension. We are a service of the nonprofit International Scleroderma Network (ISN), which is a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team, or Volunteer. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA

Email [email protected] to request our Welcome email, or to report bad links or to update this page content.

TOLL FREE HOTLINE 800-564-7099
Free to U.S. and Canadian Callers. Ask for our Free Info Packet by mail or email!
Scleroderma, Pulmonary Arterial Hypertension, and related illnesses.
Privacy Policy.

 
The most important thing in the world to know about scleroderma is sclero.org!
Donate Now
Copyright 1998-2017, International Scleroderma Network. AKA Scleroderma from A to Z and SCLERO.ORG. All Rights Reserved.