SCLERO.ORG
Search
ISN: Polish Version

Aby prawidlowo otworzyc te strone, ustaw dekoder fontż w na tryb Europa Centralna (Windows); dekoder fontż w znajduje sie w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Polski:

Aby prawidł owo otworzyć tę stronę, należy ustawić dekoder fontów na tryb uniwersalny (Unicode) lub UTF-8. Dekoder fontów znajduje si w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Dr Roy Smith

ISN Scientific Committee and ISN Translator for Polish

(English) Dr. Roy Smith (Polski) Dr Roy Smith

Polski

Dr Roy Smith uko?3 studia na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania) na Wydziale Nauk Przyrodniczych.

Pracuje w dziedzinie elektroniki medycznej. Wsp?acuje z Oddzia3em Reumatologii Szpitala Royal Free Hospital w Londynie, kierowanym przez Prof. Carol Black. Zajmuje si?adaniami nad zastosowaniem do pomiar? fizjologicznych takich metod badawczych jak termografia i pomiar przep3ywu krwi za pomoc1 techniki Laser-Doppler.

Go to Scleroderma de la A la Z
 
United Way of Central New Mexico
United Way of Snohomish County
See ISN News for recent donors, including memorials for
Jim Miller, Frances Maude Baldwin Watson and Rubye Mai Blocker Westmoreland.
Thanks to Winn Schillberg for donating to scleroderma research.
Donate or Shop Now
 

TOLL FREE HOTLINE, U.S. and Canada: 1-800-564-7099
Ask for our Free Info Packet by email or postal mail!

SCLERO.ORG is the world leader for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses, such as pulmonary hypertension. We are a service of the nonprofit International Scleroderma Network (ISN), which is a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team, or Volunteer. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected] to request our Welcome email, or to report bad links or to update this page content. Privacy Policy.
 

The most important thing in the world to know about scleroderma is sclero.org!

Donate Now
Copyright 1998-2017, International Scleroderma Network. AKA Scleroderma from A to Z and SCLERO.ORG. All Rights Reserved.