SCLERO.ORG
Search
SCLERO.ORG is retiring 4-24-2021. Thank you for the memories! You'll still find us in the Wayback Machine, and we'll carry your stories in our hearts forever.
ISN: Polish Version

Aby prawidlowo otworzyc te strone, ustaw dekoder fontż w na tryb Europa Centralna (Windows); dekoder fontż w znajduje sie w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Polski:

Dr n.med. Magdalena Dziadzio

English Italiano Polski.

Polski

Magdalena Dziadzio zdobya tytu lekarza medycyny na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocawiu.

Od paru lat mieszka we Woszech. Uzyskaa tytu doktora nauk medycznych w dziedzinie immunologii na Uniwersytecie w Ankonie bronic prac pod tytuem "Angiotensin II receptor type-1 phenomenon in primary Raynauds phenomenon and scleroderma".

Podczas stau doktoranckiego miaa okazj pracowa w Klinice Reumatologii w Royal Free Hospital w Londynie. Tam wanie miaa okazj dogbnie zaznajomi si ze skomplikowan natur twardziny, pracujc przy boku Prof. Carol Black, nie tylko wiatowej sawy eksperta w dziedzinie tej choroby, jak rwnie wspaniaego czowieka, powicajcego si dogbnie pacjentom i ich problemom.

Obecnie pracuje na Klinice Chorb Wewntrznych Uniwersytetu w Ankonie. Ma nadziej. e jej tumaczenie stron internetowych dotyczcych twardziny na jzyk polski pomoe polskim pacjentom i ich bliskim w zrozumieniu i w walce z t zagadkow chorob.

Go to ISN: Romanian Version
 
 

SCLERO.ORG is the world's leading nonprofit for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses. We are a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected]. Disclaimer. Privacy Policy.