SCLERO.ORG
Search
SCLERO.ORG is retiring 4-24-2021. Thank you for the memories! You'll still find us in the Wayback Machine, and we'll carry your stories in our hearts forever.
ISN: Polish Version

Aby prawidlowo otworzyc te strone, ustaw dekoder fontż w na tryb Europa Centralna (Windows); dekoder fontż w znajduje sie w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Polski:

Aby prawidł owo otworzyć tę stronę, należy ustawić dekoder fontów na tryb uniwersalny (Unicode) lub UTF-8. Dekoder fontów znajduje si w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Dr Roy Smith

ISN Scientific Committee and ISN Translator for Polish

(English) Dr. Roy Smith (Polski) Dr Roy Smith

Polski

Dr Roy Smith uko?3 studia na Uniwersytecie w Cambridge (Wielka Brytania) na Wydziale Nauk Przyrodniczych.

Pracuje w dziedzinie elektroniki medycznej. Wsp?acuje z Oddzia3em Reumatologii Szpitala Royal Free Hospital w Londynie, kierowanym przez Prof. Carol Black. Zajmuje si?adaniami nad zastosowaniem do pomiar? fizjologicznych takich metod badawczych jak termografia i pomiar przep3ywu krwi za pomoc1 techniki Laser-Doppler.

Go to Scleroderma de la A la Z
 
 

SCLERO.ORG is the world's leading nonprofit for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses. We are a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected]. Disclaimer. Privacy Policy.