SCLERO.ORG
Search
SCLERO.ORG is retiring 4-24-2021. Thank you for the memories! You'll still find us in the Wayback Machine, and we'll carry your stories in our hearts forever.
ISN: Polish Version

Aby prawidlowo otworzyc te strone, ustaw dekoder fontż w na tryb Europa Centralna (Windows); dekoder fontż w znajduje sie w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Polski:

Leczenie objawu Raynauda

Ta strona zostaa napisana przez Shelley Ensz, przetumaczona i opracowana medycznie przez Dr n.med. Magdalen Dziadzio . U kadego pacjenta twardzina moe objawia si inaczej, co oznacza, e wyszczeglnione poniej objawy nie musz by koniecznie obecne u kadego chorego. Patrz Zastrzeenia.

Lekkie przypadki nie wymagaj leczenia
Leki alfa-adrenolityczne
Amputacja
Dieta, Styl ycia i Palenie
Sympatektomia
Leki blokujce kanay wapniowe
Leczenie niewydolnoci tarczycy
Blokada Nerww obwodowych
Krem z nitrogliceryn
Doustny Iloprost okaza si nieskuteczny
Wlew doylny prostaglandyn
Ksiki powizane tematycznie

Lekkie przypadki nie wymagaj leczenia

Objaw Raynauda ma czsto agodny przebieg i nie wymaga leczenia farmakologicznego; wskazane jest jedynie stosowanie rodkw zapobiegawczych. Leczenie jest niezbdne, kiedy powstaj owrzodzenia opuszkw palc u rk lub u ng, lub kiedy napady s bolesne. Cikie ataki Raynauda, ktre nie odpowiadaj tak na oglnie przyjte leczenie jak i na rodki rozgrzewajce mog wymaga leczenia szpitalnego.

Leki blokujce receptory alfa (leki alfa-adrenolityczne) i leki reologiczne (regulujce krenie krwi)

Leki alfa-adrenolityczne (na przykad prazosyna (Minipress) lub doksazosyna (Cardura) oraz leki reologiczne (regulujce krenie krwi) jak na przykad pentoksyfillina (Trental) uywane s do leczenia objawu Raynauda.

Amputacja (Cikie przypadki)

Od czasu do czasu, pomimo oboplnego wysiku tak ze strony pacjenta jak i lekarza, napady objawu Raynauda w twardzinie mog doprowadzi do martwicy palcw (gangreny). W cikich przypadkach amputacja martwiczej czci moe okaza si niezbdna.

Linki dotyczce amputacji Charles Eaton, MD

Leki blokujce kanay wapniowe

Leki pierwszego wyboru w leczeniu objawu Raynauda u pacjentw z twardzin nalea do grupy tak zwanych lekw blokujczch kanay wapniowe. (1,2,3) Naleca do tej grupy Nifedipina okazaa si skuteczna w leczeniu objawu Raynauda w twardzinie. (1) W chwili obecnej nifedipina (nazwa komercyjna Adalat) jest lekiem najczciej uywanym do leczenia objawu Raynauda u pacjentw z twardzin. (2)

Nifedipina moe zaostrzy objaw pieczenia w przeyku (zgag), ktry na og zanika gdy chory przyzwyczai si do leku. (5)

Dieta, Styl ycia i Palenie

Patrz rwnie: Zapobieganie objawowi Raynauda. ISN.

Sympatektomia palcw (Mikrochirurgia rk) w cikich przypadkach

W cikich przypadkach osoby cierpice na objaw Raynauda powinny pozosta pod kontrol lekarza, poniewa leczenie chirurgiczne moe okaza si niezbdne. Sympatektomia.palcw (tzn. wycicie zwoju wspczulnego lub nerwu) lub mikrochirurgia rk rzadko prowadz do cakowitej poprawy i s wskazane jedynie w cikich przypadkach.

Patrz rwnie: Owrzodzenia opuszkw palcw. ISN.

Judy King: objaw CREST Neurochirurg dokona operacji mojej prawej rki stosujc sympatektomi i tym sposobem uratowa palce…

Niedoczynno tarczycy wymaga leczenia.

Niedoczynno tarczycy wystpuje do czsto u chorych na twardzin; odpowiednie leczenie niezbne.

Blokada nerwowa

Blokada nerwowa moe by skuteczna na krtk met, natomiast dugoterminowo moe pogorszy objaw Raynauda. (2)

Krem zawierajcy Nitrogliceryn

Krem zawierajcy nitrogliceryn moe by stosowany do leczenia objawu Raynauda; niezbdne jest dokadne stosowanie si do zalece i waciwego dawkowania.

Iloproststosowany doustnie okaza si nieskuteczny

Iloprost stosowany doustnie okaza si nieskuteczny w leczeniu objawu Raynauda u pacjentw z twardzin w przeprowadzonych badaniach (placebo-controlled, double-blind). (4)

Doylne podawanie Prostaglandyn (Iloprost, Prostavasin)w cikich przypadkach

W cikich przypadkach, w ktrych grozi gangrena i utrata palcw, wskazane jest doylne stosowanie prostaglandyn.

Karen G: ona pacjenta chorego na twardzin Mj m choruje na twardzin; chcielibymy wiedzie czy kto inny podda si doylnemu leczeniu z zastosowaniem prostaglandyn…

Powizane tematycznie ksiki

Objaw Raynauda napisana przez Jay D. Coffman, zawiera najnowsze wiadomoci na temat objawu Raynauda. Polecamy. —Stephen

Odnoniki

(1) Wyniki klinicznych bada farmakologicznych:"The Raynaud's phenomenon (RP) treatment study (RTS): A comparison of pharmacologic and behavioral interventions" ACR Abstract.

(3) Artyku "Unifying the Scleroderma Front" napisany przez Dr. Fredrick M. Wigleya w Johns Hopkins Physician Update.

(4) Iloprost podawany doustnie okaza si nieskuteczny w leczeniu objawu Raynauda w twardzinie: "Oral iloprost for Raynaud phenomenon (RP) in systemic sclerosis (SSc): A placebo-controlled, double-blind study" ACR Abstract.

(5) Procardia/Zgaga: "Understanding Scleroderma" (Zrozumie twardzin ) opracowanie Dr. Dolores VA!zquez-Abad.

Go to Historia: Anny
 
 

SCLERO.ORG is the world's leading nonprofit for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses. We are a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected]. Disclaimer. Privacy Policy.