SCLERO.ORG
Search
ISN: Polish Version

Aby prawidlowo otworzyc te strone, ustaw dekoder fontż w na tryb Europa Centralna (Windows); dekoder fontż w znajduje sie w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Polski:

Aby prawidł owo otworzyć tę stronę, należy ustawić dekoder fontów na tryb uniwersalny (Unicode) lub UTF-8. Dekoder fontów znajduje si w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Co to jest objaw Raynauda?

Ta strona zostaa napisana przez Shelley Ensz, przetumaczona i opracowana medycznie przez Dr n.med. Magdalen Dziadzio. U kadego pacjenta twardzina moe objawia si inaczej, co oznacza, e wyszczeglnione poniej objawy nie musz by koniecznie obecne u kadego chorego. Patrz Zastrzeenia.

Co to jest objaw Raynauda?
Choroba czy objaw Raynauda
Objaw Raynauda a twardzina
Objaw Raynauda i puca
Zwikszone ryzyko chorb serca
Dlaczego wana jest kontola objawu Raynauda
Zmiany chorobowe rk w twardzinie
Powizane tematycznie ksiki

Co to jest objaw Raynauda?

Objaw Raynauda polega na zaburzeniach naczynioruchowych (skurcz naczy krwiononych w odpowiedzi na zimno lub stres). Palce u rk i/lub u ng bledn, pniej przybieraj kolor sino-niebieski, a w fazie kocowej (rozgrzania) kolor czerwony, czasem z nastpczym obrzkiem.

Pierwotny objaw Raynauda (czyli choroba Raynauda) i wtrny objaw Raynauda

Kiedy objaw Raynauda wystpuje samodzielnie, czyli bez obecnoci jednoczenie innej choroby, w takim przypadku nazywany jest chorob Raynauda lub pierwotnym objawem Raynauda. Pierwotny objaw Raynauda wystpuje czsto, tzn. 1 na20 dorosych skary si na t dolegliwo, podczas gdy tylko 4000 osb z objawem Raynauda choruje jednoczenie na twardzin (dane dotyczce USA). Kiedy objaw Raynauda wystpuje wsplnie z inn chorob z autoagresji, jak na przykad z twardzin, toczniem trzewnym lub reumatoidalnym zapaleniem staww, nazywany jest wwczas wtrnym objawem Raynauda.

W pierwotnym objawie Raynauda naczynia krwionone nie ulegaj uszkodzeniu i po napadzie skurczu naczyniowego powracaj do stanu normalnego. Inaczej jest we wtrnym objawie Raynauda towarzyszcemu twardzinie: w tym przypadku z upywem czasu moe doj do zwknienia naczy krwiononych, co z kolei wie si mniejsz skutecznoci leczenia (*za pomoc lekw rozszerzajcych naczynia *MD). Owrzodzenia opuszkw palcw powodowane s przez niedostateczny dopyw tlenu do komrek skry.

Objaw Raynauda i twardzina

Jedynie u niewielu (5-20%) cierpicych na objaw Raynauda w przyszoci zostanie postawione rozpoznanie twardziny; przeciwnie, okoo 90-95 % pacjentw chorujcych na twardzin skary si na nadwraliwo na zimno z nastpczym bledniciem, sinieniem i pniejszym czerwienieniem palcw rk i ng; objaw Raynauda moe by pierwszym objawem (zwiastunem) tej choroby (*jak rwnie innych chorb tkanki cznej* MD).

W rzeczywistoci, objaw Raynauda moe by pierwszym objawem twardziny, poprzedzajcym rozwj choroby o miesice czy nawet lata (*zwaszcza w przypadku odmiany twardziny ukadowej ograniczonej lub formy CREST * MD).

Objaw Raynauda a puca

Objaw Raynauda moe dotyczy nie tylko palcw u rk czy ng, ale rwnie koniuszka nosa, patkw usznych, policzkw, podbrdka czy te kolan. Istniej doniesienia o pucnym objawie Raynauda. Wdychanie zimnego powietrzna moe powodowa kaszel (*lub zadyszk* MD), bdce odzwierciedleniem skurczu naczy pucnych. Wedug niektrych autorw puca s narzdem wewntrznym najczciej objtym objawem Raynauda. (*jak dotychczas dane dotyczce pucnego objawu Raynauda s sprzeczne: niektrzy uczeni poddaj w wtpliwo jego istnienie* MD).

Podwjnie zwikszone ryzyko zapadalnoci na chorob wiecow i na udar

Niedawne badania wskazuj, e osoby cierpice na objaw Raynauda mog mie podwjnie zwikszone ryzyko zapadalnoci na chorob wiecow i na udar (Johns Hopkins).

Choroba wiecowa serca. HeartPoint Gallery.

Dlaczego wana jest kontrola nad objawem Raynauda

Tak pierwotny jak i wtrny (powizany z twardzin) objaw Raynauda mog w niektrych przypadkach mie ciki przebieg i doprowadzido amputacji palcw u rk lub u ng; dlatego bardzo dokadne zapobieganie objawowi Raynauda, ze skrupulatnie utrzymywan odpowiedni temperatur rk i stp, stosowaniem rodkw ochronnych oraz bezporednim leczeniem napadw objawu Raynauda jest zasadniczym i niezbdnym wskazaniem dla wszystkich pacjentw chorujcych na twardzin. W postpujcym objawie Raynauda nawet niewielkie obnienie temperatury moe spowodowa, e ataki trwaj duej i maj wiksze nasilenie.

Niedawne badania wskazuj, e objaw Raynauda moe by wskanikiem postpowania (progresji) twardziny, w zwizku z niedostateczn iloci tlenu dostpnego dla tkanek spowodowan patologiczn reakcj chemiczn. Polega ona na nadmiernym zuyciu tlenu i produkcji szkodliwych wolnych rodnikw tlenowych podczas skurczu naczy u chorych na twardzin. W zwizku z tym staranne zapobieganie atakom Raynauda odgrywa fundamentaln rol u wszystkich pacjentw chorujcych na twardzin.

Zmiany chorobowe rk spowodowane przez twardzin

Objaw Raynauda nie jest jedynym objawem twardziny dotyczcym rk. Zajcie rk przez proces chorobowy moe objawia si rwnie cieczeniem i twardnicem skry, przykurczami i unieruchomieniem palcw rk, trwaym rozszerzeniem naczy krwiononych, zwapnieniem tkanek i zapaleniem staww. Patrz Zmiany skrne.

Powizane tematycznie ksiki

Objaw Raynauda napisana przez Jay D. Coffman. Zawiera aktualne wiadomoci dotyczce objawu Raynauda. "Jeeli u ciebie lub u kogo kogo znasz, zostaa postawiona diagnoza objawu Raynauda, polecam koniecznie t ksik !"—Stephen.

Go to Leczenie objawu Raynauda
 

We have the world's best supporters! See ISN News.

 

SCLERO.ORG is the world's leading nonprofit for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses. We are a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected]. Disclaimer. Privacy Policy.
 

The most important thing in the world to know about scleroderma is sclero.org!