SCLERO.ORG
Search
ISN: Polish Version

Aby prawidlowo otworzyc te strone, ustaw dekoder fontż w na tryb Europa Centralna (Windows); dekoder fontż w znajduje sie w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Polski:

Aby prawidł owo otworzyć tę stronę, należy ustawić dekoder fontów na tryb uniwersalny (Unicode) lub UTF-8. Dekoder fontów znajduje si w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Co to jest objaw Raynauda?

Ta strona zostaa napisana przez Shelley Ensz, przetumaczona i opracowana medycznie przez Dr n.med. Magdalen Dziadzio. U kadego pacjenta twardzina moe objawia si inaczej, co oznacza, e wyszczeglnione poniej objawy nie musz by koniecznie obecne u kadego chorego. Patrz Zastrzeenia.

Co to jest objaw Raynauda?
Choroba czy objaw Raynauda
Objaw Raynauda a twardzina
Objaw Raynauda i puca
Zwikszone ryzyko chorb serca
Dlaczego wana jest kontola objawu Raynauda
Zmiany chorobowe rk w twardzinie
Powizane tematycznie ksiki

Co to jest objaw Raynauda?

Objaw Raynauda polega na zaburzeniach naczynioruchowych (skurcz naczy krwiononych w odpowiedzi na zimno lub stres). Palce u rk i/lub u ng bledn, pniej przybieraj kolor sino-niebieski, a w fazie kocowej (rozgrzania) kolor czerwony, czasem z nastpczym obrzkiem.

Pierwotny objaw Raynauda (czyli choroba Raynauda) i wtrny objaw Raynauda

Kiedy objaw Raynauda wystpuje samodzielnie, czyli bez obecnoci jednoczenie innej choroby, w takim przypadku nazywany jest chorob Raynauda lub pierwotnym objawem Raynauda. Pierwotny objaw Raynauda wystpuje czsto, tzn. 1 na20 dorosych skary si na t dolegliwo, podczas gdy tylko 4000 osb z objawem Raynauda choruje jednoczenie na twardzin (dane dotyczce USA). Kiedy objaw Raynauda wystpuje wsplnie z inn chorob z autoagresji, jak na przykad z twardzin, toczniem trzewnym lub reumatoidalnym zapaleniem staww, nazywany jest wwczas wtrnym objawem Raynauda.

W pierwotnym objawie Raynauda naczynia krwionone nie ulegaj uszkodzeniu i po napadzie skurczu naczyniowego powracaj do stanu normalnego. Inaczej jest we wtrnym objawie Raynauda towarzyszcemu twardzinie: w tym przypadku z upywem czasu moe doj do zwknienia naczy krwiononych, co z kolei wie si mniejsz skutecznoci leczenia (*za pomoc lekw rozszerzajcych naczynia *MD). Owrzodzenia opuszkw palcw powodowane s przez niedostateczny dopyw tlenu do komrek skry.

Objaw Raynauda i twardzina

Jedynie u niewielu (5-20%) cierpicych na objaw Raynauda w przyszoci zostanie postawione rozpoznanie twardziny; przeciwnie, okoo 90-95 % pacjentw chorujcych na twardzin skary si na nadwraliwo na zimno z nastpczym bledniciem, sinieniem i pniejszym czerwienieniem palcw rk i ng; objaw Raynauda moe by pierwszym objawem (zwiastunem) tej choroby (*jak rwnie innych chorb tkanki cznej* MD).

W rzeczywistoci, objaw Raynauda moe by pierwszym objawem twardziny, poprzedzajcym rozwj choroby o miesice czy nawet lata (*zwaszcza w przypadku odmiany twardziny ukadowej ograniczonej lub formy CREST * MD).

Objaw Raynauda a puca

Objaw Raynauda moe dotyczy nie tylko palcw u rk czy ng, ale rwnie koniuszka nosa, patkw usznych, policzkw, podbrdka czy te kolan. Istniej doniesienia o pucnym objawie Raynauda. Wdychanie zimnego powietrzna moe powodowa kaszel (*lub zadyszk* MD), bdce odzwierciedleniem skurczu naczy pucnych. Wedug niektrych autorw puca s narzdem wewntrznym najczciej objtym objawem Raynauda. (*jak dotychczas dane dotyczce pucnego objawu Raynauda s sprzeczne: niektrzy uczeni poddaj w wtpliwo jego istnienie* MD).

Podwjnie zwikszone ryzyko zapadalnoci na chorob wiecow i na udar

Niedawne badania wskazuj, e osoby cierpice na objaw Raynauda mog mie podwjnie zwikszone ryzyko zapadalnoci na chorob wiecow i na udar (Johns Hopkins).

Choroba wiecowa serca. HeartPoint Gallery.

Dlaczego wana jest kontrola nad objawem Raynauda

Tak pierwotny jak i wtrny (powizany z twardzin) objaw Raynauda mog w niektrych przypadkach mie ciki przebieg i doprowadzido amputacji palcw u rk lub u ng; dlatego bardzo dokadne zapobieganie objawowi Raynauda, ze skrupulatnie utrzymywan odpowiedni temperatur rk i stp, stosowaniem rodkw ochronnych oraz bezporednim leczeniem napadw objawu Raynauda jest zasadniczym i niezbdnym wskazaniem dla wszystkich pacjentw chorujcych na twardzin. W postpujcym objawie Raynauda nawet niewielkie obnienie temperatury moe spowodowa, e ataki trwaj duej i maj wiksze nasilenie.

Niedawne badania wskazuj, e objaw Raynauda moe by wskanikiem postpowania (progresji) twardziny, w zwizku z niedostateczn iloci tlenu dostpnego dla tkanek spowodowan patologiczn reakcj chemiczn. Polega ona na nadmiernym zuyciu tlenu i produkcji szkodliwych wolnych rodnikw tlenowych podczas skurczu naczy u chorych na twardzin. W zwizku z tym staranne zapobieganie atakom Raynauda odgrywa fundamentaln rol u wszystkich pacjentw chorujcych na twardzin.

Zmiany chorobowe rk spowodowane przez twardzin

Objaw Raynauda nie jest jedynym objawem twardziny dotyczcym rk. Zajcie rk przez proces chorobowy moe objawia si rwnie cieczeniem i twardnicem skry, przykurczami i unieruchomieniem palcw rk, trwaym rozszerzeniem naczy krwiononych, zwapnieniem tkanek i zapaleniem staww. Patrz Zmiany skrne.

Powizane tematycznie ksiki

Objaw Raynauda napisana przez Jay D. Coffman. Zawiera aktualne wiadomoci dotyczce objawu Raynauda. "Jeeli u ciebie lub u kogo kogo znasz, zostaa postawiona diagnoza objawu Raynauda, polecam koniecznie t ksik !"—Stephen.

Go to Leczenie objawu Raynauda
 
 

SCLERO.ORG is the world's leading nonprofit for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses. We are a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected]. Disclaimer. Privacy Policy.