SCLERO.ORG
Search
SCLERO.ORG is retiring 4-24-2021. Thank you for the memories! You'll still find us in the Wayback Machine, and we'll carry your stories in our hearts forever.
ISN: Polish Version

Aby prawidlowo otworzyc te strone, ustaw dekoder fontż w na tryb Europa Centralna (Windows); dekoder fontż w znajduje sie w ustawieniach (opcjach) Internet Explorera lub Netscape.

Polski:

Co powoduje twardzin?

Przyczyny twardziny jak dotychczas nie s znane. Przytaczamy poniej niektre interesujce wyniki bada naukowych dotyczce tej choroby.

Sztuczne stawy & Silikonowe protezy piersi
Zakaenie Borreli burgdorferi
Twardzina wywoana kokain
Cytokiny
Komrki podowe
Genetyka
Czynniki rodowiskowe
Skupisko twardziny w poudniowym Bostonie

Sztuczne stawy i silikonowe protezy piersi

Wszczepienia protez zwiksza wrd kobiet ryzyko zapadalnoci na chorby tkanki cznej. Sztuczne stawy i silikonowe protezy piersi pozostaj w zwizku z chorobami tkanki cznej. Przeprowadzone badania wykazuj, e kobiety z wszczepionymi sztucznymi stawami wykazay piciokrotnie wysze ryzyko zapadalnoci na niezrnicowan chorob tkani cznej (UCTD, undifferentiated connective tissue disease) ni grupa kontrolna. rdo: Am J Epidemiol 2001;154:610-617.

Laboratorium Immunologii Molekularnej i Rozwojowej w Bethesda, Maryland (Laboratory of Molecular and Developmental Immunology, Bethesda, Maryland ) zamiecio "Prob o kierowanie do nich pacjentw, ktrzy zachorowali na zapalenie mini lub na twardzin po zabiegu wstrzyknicia silikonu lub po wszczepieniu silikonowych protez piersi". Wicej informacji mona znale w internecie (bezporednie poczenie z tym odnonikiem link zostao uszkodzone).

Twardzina i chirurgiczne powikszanie piersi - Przypadkowy zwizek? "Badania nie wykazay zwizku midzy wszczepianiem silikonowych protez piersiowych i pniejszego rozwoju twardziny; poziom ryzyka wzgldnego (relative risk ) oszacowany zosta na 4.5 z moc testu statystycznego 90%." Opracowanie: Englert HJ, Brooks P. Aust NZ J Med 1994;24

Zakaenie Borreli burgdorferi

Morfea nie pozostaje w zwizku z zakaeniem Borreli burgdorferi. Borrelia burgdorferi nie jest wykrywalna w skrze zajtej procesem chorobowym za pomoc metody PCR (Polymerase Chain Reaction) British Journal of Dermatology October 2000 (Volume 142, Number 4)

Twardzina wywoana kokain

Istniej doniesienia o twardzinie jak rwnie o przeomie nerkowym (nadcinieniu zoliwym w twardzinie) opublikowane w Southern Medical Journal. Artyku jest dostpny w Medscape. (1)

Cytokiny

Poporodowy wzrost poziomu cytokin moe wyjani przyczyny uaktywniana si chorb z autoagresji w tym okresie "Poziom niektrych cytokin produkowanych przez monocyty, takich jak interleukina 12 (IL-12) i tumor necrosis factor-alfa (TNF-alfa) obnia si gwatownie podczas ostatniego trymestru ciy…" .J Clin Endocrinol Metab 2001;86:4933-4938.

Komrki podowe

Przyczyny twardziny: komrki podowe by ISN.

Genetyka

Iris: Rodzinna historia twardziny Czy jest jeszcze kto w ktrego rodzinie pojawia sie twardzina?

zynniki rodowiskowe

Z "Tymczasowego Raportu Zarzdu do Spraw Odszkodowa Pracowniczych dotyczcego twardziny" (Ontario, Kanada):

"Sklerodermia zostaa uznana za chorob zawodow w byej Niemieckiej Republice Demokratycznej. Po zjedoczeniu Niemiec jej obecna sytuacja jest kontrowersyjna. Dr. U. Haustein z Uniwersytetu Karola Marksa w Lipsku, przytacza postpowania prawne dotyczce pojedynczych przypadkw (19). Kady pacjent oceniany jest przez komisj ekspertw (Obergutachtenkommission). Rozpatrywane s rne czynniki, takie jak naraenie zawodowe na krzemionk, warunki pracy, okres ktry upyn do pojawienia si choroby, zwizek z krzemic itd.

"W poudniowej Afryce twardzina umieszczona zostaa w Ustawie o Chorobach Zawodowych w Kopalniach i Fabrykach (78 z roku 1973). Ta ustawa, pochodzcy z 1911 roku, miaa na celu popraw warunkw pracy we wszystkich kopalniach Poudniowej Afryki. Wiele aspektw ustawy odnosi si do "ryzyka pracy" i "odszkodowania chorobowego". Ryzyko pracy, w praktyce, odnosi si do pracy pod naturaln powierzchni ziemi jak rwnie do pracy w kamienioomach, na zaporach i luzach, itd)".

Skupisko twardziny i tocznia w poudniowym Bostonie

South Boston Scleroderma/Lupus Cluster. ISN.

Odnoniki

(1) Medscape wymaga bezpatnej rejestracji i uycia hasa. Nie musisz pracowa w zawodzie medycznym aby mc uywa Medscape. Wie si to jednake z powolniejszym dostpem do tej strony dla pocztkujcych uytkownikw.

Go to Co to jest objaw Raynauda?
 
 

SCLERO.ORG is the world's leading nonprofit for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses. We are a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected]. Disclaimer. Privacy Policy.